genel uygunluk bildirimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Umum mutabakat beyannamesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel uy-gun-luk bil-di-ri-mi