genel sekreter ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı kamu kuruluşlarında, siyasi partilerde veya büyük özel kuruluşlarda yönetim işlerini yürüten görevli, genel yazman, umumi kâtip

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel sek-re-ter