genel müdür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kurum veya kuruluşta yönetimin en üst düzeydeki sorumlusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel mü-dür