genel görünüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü, panorama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel gö-rü-nüm