ne demek?

Yeryüzünün her türlü coğrafya olaylarını ayrı ayrı olarak araştıran, doğuşunu, işleyişini, yayılışını inceleyen coğrafya bilimi; umumi coğrafya

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-nel coğ-raf-ya