genel başkanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel başkan olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel başkanın işi veya mesleği

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel başkanın bulunduğu makam


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel baş-kan-lık