genel başkan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kurum veya kuruluşun idaresinden bütünüyle sorumlu olan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel baş-kan