genel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetkisi ve sorumluluğu çok olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Partiye yeni genel başkan seçilecek."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir genelleme sonucunda elde edilen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkesin yararlanabileceği "(yer, nesne)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "genel af" "genel ağ" "genel başkan" "genel bütçe" "genel coğrafya" "genel dil bilimi" "genel müdür" "genel ölçek" "genel sekreter" "genel uygunluk bildirimi" "genel yazman" "genel yetenek" "genel zekâ" "genelev" "genelgeçer"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel