gençlikte para kazan kocalıkta kur kazan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
genç-lik-te pa-ra ka-zan ko-ca-lık-ta kur ka-zan