gen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, biyoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca gene

Örnek / Cümle; "Gen tedavisindeki gelişmeler topluma yansımıyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde `kenarlı` anlamıyla kullanılan bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış "(tarla)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, halk ağzında"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Geniş.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "altıgen" "beşgen" "çokgen" "çeşitkenar üçgen" "dış çokgen" "dik üçgen" "dikdörtgen" "dikgen" "dokuzgen" "dörtgen" "eşkenar dörtgen" "ikizkenar üçgen" "eşkenar üçgen" "iç çokgen" "köşegen"