gemre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Son turfanda yetişen, sert kabuklu bir tür siyah üzüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "pembegemre"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gem-re