ne demek?

Gerekli bütün işlerin yapılabilmesi için gemiye alınan her türlü araç gereç

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim denizcilik

Hecelenişi / Hecelemesi;

gemi ta-kı-mı