gemi takımı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerekli bütün işlerin yapılabilmesi için gemiye alınan her türlü araç, gereç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-mi ta-kı-mı