gemi müdürü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geminin yolculuğa hazır hâle gelmesi için gerekli donanımları sağlayarak işleri düzenleyen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-mi mü-dü-rü