gemi bozma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gideri gelirinden çok olup çalıştırılması ekonomik olmayan gemi hurdaya ayrılıp sökülme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-mi boz-ma