gemi çıkışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra gemi limanı terk etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-mi çı-kı-şı