gem almayan atın ölümü yakındır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`söz dinlemeyen hırçın kişi, davranışının büyük zararını görür` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gem al-ma-yan atın ölü-mü ya-kın-dır