gelmiç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça gelmic, gelmuc


Hecelenişi / Hecelemesi;
gel-miç