gelmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ulaşmak, varmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Oturmaya, ziyarete gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" İsabet etmek. (II) Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Ortaya çıkmak, doğmak. (II) Belli bir süre dolmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Belli bir zamana ulaşmak. (II) Kadar olmak. (III) Çıkmak, yönelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" İzlemek, takip etmek. (II) Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. (III) Katılmak, eklenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Türemek. (II) Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Sonuç çıkmak. (II) Dayanmak, tahammül etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Uygun düşmek. (II) Başlamak, ortaya çıkmak. (III) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. (II) Kazanılmak, sağlanılmak. (III) Uymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Olmak, -e uğramak. (II) Akmak. (III) Düşmek, rast gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Kök veya gövdeleri sonuna -a "(-e)" eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur

Özelliği / Tipi / Türü; "yardımcı fiil"

15. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Görünmek, sanılmak. (II) Mal olmak. (III) Biriyle birlikte gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

16. Anlamı (eş anlamlısı):

İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

17. Anlamı (eş anlamlısı):

-mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

18. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

19. Anlamı (eş anlamlısı):

-dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

20. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir sırada bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

İlişkili birleşik kelimeler; "gelgeç" "gelgel" "gelip geçici" "gide gele" "gitmeli gelmeli" "varagele" "rastgele" "taygeldi" "gelgelelim" "kendigelen" "karşı gelim" "tümdengelim" "söz gelimi" "süregelmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gel-mek