gelir vergisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-lir ver-gi-si