gelir düzeyi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişinin yaşam düzeyini gösteren maddi durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-lir dü-ze-yi