ne demek?

Kişinin sahip olduğu maddi durum

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-lir dü-ze-yi