gelir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat

İlişkili birleşik kelimeler; "gelir dağılımı" "gelir düzeyi" "gelir kaynağı" "gelir ortaklığı" "gelir vergisi" "millî gelir" "ulusal gelir" "dar gelirli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-lir