gelip geçici olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısa süreli, önemsiz olmak.

Örnek / Cümle; "Hevesinin gelip geçici olduğunu anladı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-lip ge-çi-ci ol-mak