ne demek?

Geliştirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-liş-ti-ri-le-bil-mek