geliştirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geliştirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geliştirmeye gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Geliştirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-liş-ti-re-bil-mek