gelişme koşusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atma veya atlamalardan önce en iyi aşamayı elde edebilmek amacıyla yarışçının hız kazanmak için yaptığı koşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-liş-me ko-şu-su