gelgel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başa takılan elmas veya altın iğne

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekicilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gel-gel