gelenekçilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumsal kurumları ve inançları daha çok geçmişten süregeldikleri için benimseyen, saygın tutan, destekleyen, yeni kültür ögelerine daha az değer veren tutum veya öğreti, ananecilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-le-nek-çi-lik