gelecek zaman kipi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde gösteren, --ecek, -acak ekleriyle kurulan kip

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "seveceğim, geleceksin, okuyacak"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-le-cek za-man kipi