gelecek zaman görünümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelecek zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-le-cek za-man gö-rü-nü-mü