gelebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-le-bil-mek