gelberi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tırmık

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Harman döküntülerini toplamaya yarayan araç


Hecelenişi / Hecelemesi;
gel-be-ri