geciktirim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İzleyiciye herhangi bir olayın ortaya çıkacağına ilişkin ipuçları vererek onu sürekli bir bekleme, gerginlik, sıkıntı içinde bırakma biçimindeki anlatım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,sinema"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-cik-ti-rim