ne demek?

Gecikmesi olmayan; tehirsiz, rötarsız

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ge-cik-me-siz