gecikmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geç kalmak, herhangi bir işi kararlaştırılan zamandan sonra yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir taşıt zamanında kalkamamak veya zamanında varamamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-cik-mek