gecekonduculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gecekonducu olma durumu, konduculuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gecekonducunun yaptığı iş, konduculuk


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ce-kon-du-cu-luk