gece yarısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneşin batması ile doğması arasındaki sürenin ortası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gecenin ilerlemiş saatleri


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ce ya-rı-sı