gece uçuşu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Askerî amaçla uçakların geceleyin yaptığı uçuş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkeklerle geceleri para karşılığı ilişki kurma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ce u-çu-şu