gece gündüz dememek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

vaktin uygun olup olmadığına bakmamak, vakit seçmemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi sürekli olarak, ara vermeksizin yapmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ce gün-düz de-me-mek