gebre otu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki, kebere, kapari "(Capparis)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
geb-re otu