geğirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geğirme ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geğirme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-ği-re-bil-mek