geçmişsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir geçmişi olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmişi olmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-miş-siz