geçmişi kandilli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmişi kınalı. "(yaramaz, kötü (kimse)")

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-mi-şi kan-dil-li