geçmiş zaman sıfat fiili ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan, -dik veya -miş ekleriyle kurulan sıfat-fiil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir"


Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-miş za-man sı-fat fi-ili