geçmiş zaman görünümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirsiz geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-miş za-man gö-rü-nü-mü