geçmiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçme işini yapmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Zaman bakımından geride kalmış, esbak

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çürümeye yüz tutmuş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Arkada kalan hayat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "geçmişseverlik" "geçmiş zaman" "geçmiş zaman görünümü" "geçmiş zaman sıfat-fiili" "geçmişi kandilli" "geçmişi kınalı" "belirli geçmiş" "belirsiz geçmiş" "gelmiş geçmiş" "öz geçmiş"

Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-miş