geçmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerden başka bir yere gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yandan girip diğer yandan çıkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir duruma uğramak, konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bırakmak, vazgeçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastalık bulaşmak, sirayet etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i, -den"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-den"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-den"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerini bırakıp başka yer almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Etki yapmak, işlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

16. Anlamı (eş anlamlısı):

Görev almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

17. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalmak, devrolmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

18. Anlamı (eş anlamlısı):

Geride bırakmak, aşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

19. Anlamı (eş anlamlısı):

Tükenmek, bitmek, sona ermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

20. Anlamı (eş anlamlısı):

Üstünlük sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

21. Anlamı (eş anlamlısı):

Zamanı aşmak, geride bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

22. Anlamı (eş anlamlısı):

Söylemeden veya bitirmeden atlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

23. Anlamı (eş anlamlısı):

Harcamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

24. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

25. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinden meşk etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

26. Anlamı (eş anlamlısı):

Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

27. Anlamı (eş anlamlısı):

Sönmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

28. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazılmak, girmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

29. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürümü olmak, satılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

30. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-e"

31. Anlamı (eş anlamlısı):

Kullanımda olmak, tedavülde olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

32. Anlamı (eş anlamlısı):

Okulda, sınavda başarı göstermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

33. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabul edilemez olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

34. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere gidip oturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

35. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

36. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

37. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar

Özelliği / Tipi / Türü; "yardımcı fiil"

38. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekiştirmek, yermek

Özelliği / Tipi / Türü; " -e, -i, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "geçgeç" "gelgeç" "yeregeçen" "yolgeçen hanı" "genelgeçer" "çok geçmeden" "ödegeç" "serdengeçti" "vazgeçmek"

Hecelenişi / Hecelemesi;
geç-mek