geçit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmeye yarayan yer, geçecek yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki dağ arasında dar ve uzun yol, derbent

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

İlişkili birleşik kelimeler; "geçit hakkı" "geçit resmi" "geçit töreni" "alt geçit" "hemzemin geçit" "kırkgeçit" "resmigeçit" "tüp geçit" "üst geçit" "turnageçidi" "yaya geçidi" "yer geçidi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çit