geçirgen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gaz, sıvı vb.ni içinden kolaylıkla geçiren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,fizik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvıların geçmesine elverişli "(kayaç)", geçirimli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, jeoloji"

İlişkili birleşik kelimeler; "yarı geçirgen"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çir-gen