geçirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çi-re-bil-mek