geçinebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçinme imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçinmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çi-ne-bil-mek